Thực tế tình trạng thiếu dinh dưỡng thể thấp còi, thiếu canxi tại Việt Nam Thực tế tình trạng thiếu dinh dưỡng thể thấp còi, thiếu canxi tại Việt Nam
24,9% là con số trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi. Trong đó lứa tuổi từ 6-9t chiếm 13,7% và 9-11 tuổi là 18,2%. Quả là một con số...