Địa chỉ

Tòa nhà Vĩnh Thịnh, Lô 01 - 9B, khu công nghiệp Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại

Liên hệ